Name: Huzhou Yingnuowei Machinery Co.,Ltd
Address: 399# Shushan Road, Wuxing District, Huzhou City, Zhejiang Province, 313000
Tel: +86-572-2261276
Fax: +86-572-2261299
Mobile: +86-13906720286
Email: info@innova-teck.com
Wechat/whatsapp: +86-13906720286